Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Općina Bihać

OPĆINA BIHAĆ 

Rb.

Prezime i Ime

Adresa

Tel/Fax/Mob

Email

1.

Ađemović Mirsada

Ul. Ešrefa Kovačevića bb

037/227-721 

061 970-255

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

2.

Alagić Elvedin

Ul. Džemala Bijedića 1a

062 209-311 

037 312-111

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

3.

Alijagić Safeta

Ul. Harmanska 1

037/221-126  

061 797-453

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

4.

Bajramović Alaga

Ul. Maka Dizdara 3

037/227-175

061 149-328

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

5.

KASIĆ MIRZET

ul. Bosanska 11/1

tel/fax 037 222-191, 
mob 063 697-597

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

6.

Cerić Emina

Ul. Gazi Husrev-begova 3

037/222-497  

061 142-662

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

7.

Čavkić Ermina

Ul. Bosanske državnosti 6

037/227-848

062 106-888

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

8.

Džaferbegović Dajana

Ul. Bedem 20

037/222-158  

061 149-778

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

9.

Hadžić Osman

Ul. Harmanski sokak 28

037/222-217 

061 158-690

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

10.

Hergić Edin

Ul. Bosanska 13

037/220-858 

061 783-040

 

11.

Hodžić Salih

Ul. Bosanska 13

037/220-858  

061 144-247

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

12.

Mešić Alen

Ul. Bosanska 31

061 174-814

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

13.

Imširević Emira

Ul. Gazi Husrev-begova 2

037/222-575

 

14.

Filipović Saud

ul. Miroslava Krleže br.2

037 221 331

062 438 999

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

15.

Kadić Mirsad

Ul. Bosanska 19/1

037/226-434 

061 790-026

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

16.

Cerić Alma

Ul. Bosanska 13

061 197-534
060 323 6657
fax 961 892

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

17.

Koruga Gorana

Ul. 5. Korpusa bb

037/222-667 

061 797-472

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

18.

Kurbegović Amir

Ul. Bedem bb

037/221-242 

061 476-474

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

19.

Kajtazović Lejla

Ul. Bosanske Državnosti 2 061 625 420

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

20.

Matić Marko

Ul. Harmanski sokak 8

037/222-670  

061 105-225

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

21.

Mešić Mirsad

Ul. Kralja Tvrtka bb

037/224-117

061 149-338

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

22.

Midžić Ilijas

Ul. Kralja Tvrtka 4

037/221-027   

061 165-462  

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

23.

Mujagić Ferid

Ul. Bosanska 10

037/221-450  

061 158-575

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

24.

Šarić Hasanović Jasmina

Ul. Bosanska 31

061 834 644
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

25.

Suljić Remzija

Ul. Gazi Husrev-begova 6

037/220-431 

061 192-492

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

26.

Tabaković Nađisa

Ul. Braće Radić 1

037/311-669 

061 444-338

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

27.

Veladžić Hamdija

Ul. Kralja Tvrtka 4

037/221-058 

061 174-464

advhbih@hotmail.com

28.

Veladžić Hasan

Ul. 5. Korpusa 7

037/227-797 

061 144-140

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

29.

Zulić Elvisa

Ul. Kralja Tvrtka 4.

061 921-027

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

30.

Trejić Edžerija

ul. Gazi Husrev begova br. 7

062/595-991
037 222 576

 

31.

Kadić Nisveta

Ul. Bosanska 19/1

037/ 226-434

061 809-878

32.

Isaković Ibrahim

ul.  Kralja Tvrtka 3

061 142-679

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

33.

Javaragić Sead

Ul. Bedem 22

037/222-100

062 105 700

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
34. Smajić Almir Ul. 502. VIteske brigade bb

037/227-797
061 674-034

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
35. Halapić Dino Ul. Bedem 2/2

037/350-660
061 921-905

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
36. Veladžić Dinko Ul. Kralja Tvrtka 4 037/221-058
062 338-081
37. Felić Edin

Gazi Husrev-begova 9

037/ 961 800
061 776-380
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
38. Pušac Vojislav Ul. Kralja Tvrtka bb 061 197 614

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

39. Junuzović Jasmina Ul. Bosanska br,13

062 550-706
037 963 973

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

40. Selmanović Ajdin Ul. Bihaćkih branilaca 12

t. 037 328 164
f. 037 328 165
m. 062 727 628

a Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

41.
42. Raković Neira Ul. Radoslava Lopašića 46 062 481 119 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
43. Čirić Suzana Ul. Nurije Pozderca 1 061 776 385

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

44.

Imširević Emir

ul Gazi Husrev-begova 2

061 581-728

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

45.

Čavkić Adnan

ul.5. Korpusa

061 418-034

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

46.
47.

Zjakić Rizvan

 ul. 5. Korpusa 31

061 997-636

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

48.

Jakupović Edin

ul. Bosanska br. 16

061 354-502

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

49. Midžić Ines ul. Trg Maršala Tita 18

061 787-247

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

50.

Hodžić Hana

ul. Bosanska 13

061 748-492 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
51.

Zaimović Ismet

ul. Franjevacka 1

062 417-300

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

52.

Jodanović Džemal

ul. Harmanska 12a

062 980-985 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
53. Mesić Jasmin ul. Harmanska 5 061 145-963 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
54. Seferović Nedim ul. Harmanska 5 061 108-805 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
55. Huzejrović Husein ul. Bedem bb 061 165-806 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba