Advokatski imenik Općina Bihać

SPISAK ADVOKATA

REGIONALNE ADVOKATSKE KOMORE

B I H A Ć
Br.

Prezime i ime

adresa

tel/fax/mob

e-mail

1.

Ađemović Mirsada

Ešrefa Kovačevića bb

061 970-255

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

2.

Alijagić Safeta

Harmanska 1

221-126

061 797-453

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

3.

Alagić Elvedin

Ul. Mehmeda Džanića L CB 2/3 6. sprat

(adresa za prijem pošte: P.P. 62 Bihać)

062 209-311

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

4.

Ahmetović Lana

Bosanska 6

061 787-130

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

5.

Bajramović Alaga

Maka Dizdara 3

227-175

061 149-328

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

6.

Cerić Emina

Gazi Husrev-begova 3

061 142-662

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

7.

Čavkić Adnan

5. Korpusa

061 418-034

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

8.

Čirić Suzana

Nurije Pozderca 1

061 776-385

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

9.

Čavkić Nermin

5. Korpusa 3

062 404-856

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

10.

Džaferbegović Dajana

Bedem 20

222-158

061 149-778

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

11.

Felić Edin

Gazi Husrev-begova 9

061 776-380

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

12.

Filipović Saud

Miroslava Krleže 2

062 438-999

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

13.

Hadžić Osman

Harmanska br. 36

222-217

061 158-690

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

14.

Hodžić Salih

Bosanska 13

220-858

061 144-247

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

15.

Halapić Dino

Bedem 2/2

350-660

061 921-905


Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

16.

Huzejrović Husein

Bedem bb

061 165-806

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

17.

Imširević Emira

Gazi Husrev-begova 2

222-575

 

18.

Imširević Emir

Gazi Husrev-begova 2

222-575

061 581-728

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

19.

Ivaniš Emina

Bosanska 16

061 442-755

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

20.

Javaragić Sead

Bedem 22

222-100

062 105-700

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

21.

Junuzović Jasmina

Bosanska 13

963-973

062 550-706

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

22.

Jodanović Džemal

Harmanska 12a

062 980-985

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

23.

Koruga Gorana

5. Korpusa bb

222-667

061 797-472

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

24.

Krešić Hana

Bosanska 13

061 748-492

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

25.

Kadić Mirsad

Bosanska 19/1

226-434

061 790-026

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

26.

Kurbegović Amir

Bedem bb

221-242

061 476-474

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

27.

Kasić Mirzet

Bosanska 11/1

222-191

063 697-597

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

28.

Kajtazović Lejla

Bosanske državnosti bb

061 625-420

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

29.

Kulenović Omar

Gazi Husrev-begova 9

062 366-714

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

30.

Mešić Mirsad

Kralja Tvrtka bb

224-117

228-450

061 149-338

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

31.

Midžić Ilijaz

Kralja Tvrtka 4

221-027

061 165-462

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

32.

Mujagić Ferid

Bosanska 10

221-450

061 158-575

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

33.

Matić Marko

Harmanski sokak 8

222-670

061 105-225

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

34.

Midžić Ines

Trg Maršala Tita br. 18

061 787-247

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

35.

Mešić Alen

Bosanska 13

061 174-814

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

36.

Mesić Jasmin

Harmanska br. 5

223-200

061 145-963

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

37.

Suljić Remzija

Gazi Husrev-begova 6

061 192-492

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

38.

Smajić Almir

502. Viteške brigade bb

061 674-034

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

39.

Selmanović Ajdin

Bihaćkih branilaca 12

328-164

328-165

062 727-628

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

40.

Seferović Nedim

Harmanska br. 5

223-200

061 108-805

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

41.

Selimović Belmir

Bosanska 31

061 609-248

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

42.

Šarić Hasanović Jasmina

Bosanska 31

061 834-644

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

43.

Trejić Edžerija

Gazi Husrev-begova 7

222-576

062 595-991

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

44.

Veladžić Hamdija

Kralja Tvrtka 4

221-058

061 174-464

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

45.

Veladžić Hasan

5. Korpusa 7

227-797

061 144-140

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

46.

 Veladžić Dinko

Kralja Tvrtka 4

221-058

062 338-081

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

47.

Veladžić Sadeta

5. Korpusa 7

061 476-440

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

48.

Zulić Elvisa

Kralja Tvtrka 4

221-027

061 921-027

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

49.

Zjakić Rizvan

5. Korpusa 31

061 997-636

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

50.

Žerić Jasmin

Gazi Husrev-begova 9

061 515-888

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba