Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Advokatski pripravnici RAK Bihać

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI:


 1. Mehić Safet - advokat - principal Mujagić Ferid - Bihać
 2. Mahić Edisa - advokat-principal Draganović Adil - Sanski Most
 3. Ahmetović Lana - principal Mešić Mirsad
 4. Toromanović Selim, principal Nadarević Šerif, Cazin
 5. Džafić Dženana, principal Abdagić Jasmin, Cazin
 6. Suljić-Ćoralić Ineska, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 7. Hušidić Damir, principal Kajtazović Amir, Velika Kladuša
 8. Jusufhodžić Širin, principal Šarić-Hasanović Jasmina, Bihać
 9. Redžić Alma, principal Alijagić Safeta, Bihać
 10. Šahinović Asim, principal Ezić Amir, Bosanska Krupa
 11. Abdagić Sandi, principal Abdagić Omer, Cazin
 12. Ljubijankić-Halapić Irma, principal Halapić Dino, Bihać
 13. Kulenović Maida, principal Selmanović Ajdin, Bihać
 14. Mujić Jasmina, principal Kasić Mirzet, Bihać
 15. Ćehić Melisa, principal Mujagić Ferid, Bihać
 16.  Mulalić Esad, principal Mušić Husein, Velika Kladuša
 17. Hairlahović Mirsad, principal Abdagić Jasmin, Cazin

ADVOKATSKI STRUČNI SARADNCI:

 1. Veladžić Armin
 2. Arnautovič Nermina
 3. Veladžić Edina
 4. Sulejmanagić Albina
 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba