Linkovi Međunarodni linkovi

MEĐUNARODNI LINKOVI

 PRETRAŽIVAČI

 • FIND LAW
  http://www.findlaw.com/
  mnoštvo podataka o američkom pravu razvrstanih po oblastima sa integralnim tekstovima propisa i sudskom praksom. Psotji i imenik advokata razvrstanih po specijalnostima u federalnim državama u kojima rade.
 • CELEX
  http://europa.eu.int/celex/
  baza propisa Evropske zajednice na 11 jezika, među kojima nije naš. Pretraživanje baze dostupno je samo članovima.
 • HIEROS GAMOS
  http://www.hg.org/
  veoma bogata baza podataka sa mnoštvom propisa iz celog sveta, sudskom praksom, imenikom advokata, sudskih veštaka i sl.
 • JURIST
  http://jurist.law.pitt.edu/
  Akademski sajt pravnih teoretičara i praktičara stvoren u Pitsburgu. Pored mnoštva podataka veoma je zanimljiv diskusioni forum preko koga je vođena živa polemika o pravnim osnovama NATO intervencije u Jugoslaviji.
 • LAW LINKS
  http://www.lawlinks.com/
  Ovde se mogu naći brojni linkovi za internet prezentacije pravnih sajtova.

EVROPSKO PRAVO I INSTITUCIJE 

 • EVROPSKA UNIJA
  http://europa.eu.int/
 • Prezentacija ove jake evropske organizacije na 20 jezika, među kojima je i slovenački, ali ne i na naš.
 • PRAVNA REGULATIVA EVROPSKE UNIJE
  http://europa.eu.int/eur-lex/
  na 11 jezika, među kojima nije i naš.
 • EVROPSKI PARLAMENT DOKUMENTI
  www.europarl.eu.int/index/docs_en.htm
  Dokumenti Evropskog Parlamenta na 11 jezika
 • EVROPSKI SUD
  http://curia.eu.int/en/
  Ovaj sud je nadležan za članice Evropske Unije.
 • EVROPSKI OMBUDSMAN
  www.euro-ombudsman.eu.int
  Institut zaštite ljudskih prava koji dugo postoji u evropskim zemljama a uskoro treba da bude uvedeni u naš pravni sistem.
 • SAVET EVROPE U STRAZBURU
  www.coe.int
  Insitutcija čiji je član i naša Državna zajednica. Odluke ovog organa obavezuju našu zemlju.
 • EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
  www.echr.coe.int
  Ratifikacijom Konvencije o zaštiti ljudskih prava i elementarnih sloboda nadležnost ovog suda proširena je i na našu zemlju. Naši građani mogu neposredno tražiti pravnu zaštitu kod ovog suda kad smatraju da su im povređena prava iz Konvencije kada sva raspoloživa domaća pravna sredstva budu iscrpljena.

BAZE STRANIH PRAVNIH PROPISA
 

Internet pravna biblioteka
 

ADVOKATSKE KOMORE I UDRUŽENJA

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI
 

ČASOPISI
 

Ažurirano (Ponedjeljak, 09 Svibanj 2011 07:31)

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba