Organi Komore Zamjenici mirovnog vijeća

zamjenici mirovnog vijeća

1. Alijagić Safeta, Bihać, Harmanska 1
2. Čavkić Adnan, Bihać, 5. Korpusa
3. Džafić Dženana, Cazin, Trg Zlatnih ljiljana bb

 

 

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba