Organi Komore Mirovno vijeće

Mirovno vijeće

1. Hodžić Salih, Bihać, Bosanska 13
2. Pozderac Zlatko, Cazin, 503. Slavne brigade 23
3. Sarajlija Nedžad, Vel. Kladuša, Z. Žalića bb


 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba