Get Adobe Flash player
Naslovna Organi Komore Mirovno vijeće

Mirovno vijeće

Hergič Edin, Bihać, Bosanska 13

Kabiljagić Hamdija, Bos. Krupa, Dž. Čauševića bb

Filipović Suad, Bihać, Bosanskih banova 30

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba