Organi Komore Delegati u Upravni odbor AK FBiH

delegati - upravni odbor ak fbih

1. Pozderac Zlatko, Cazin, 503. Slavne brigade 23

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba