Get Adobe Flash player
Naslovna Organi Komore Delegati u skupštini AK FBiH

DELEGATI U SKUPŠTINI aK FBIH 

alt 

Midžić Ilijas, Bihać, Kralja Tvrtka 4

Matić Marko, Bihać, Harmanski Sokak 8

Berberović Sabina, Cazin, H. Omanovića 40

Alagić Amela, Cazin, Nijaza Begića S-29/1

Bajramović Alaga, Bihać, Maka Dizdara 3

Veladžić Hasan, Bihać, 5. Korpusa 7

Osmanagić Mirsad, Bosanska Krupa, Maršala Tita 9

Bišćević Senad, Sanski Most, 10. oktobar 25a

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba