Organi Komore Zamjenici disciplinskog suda

zamjenici disciplinskog suda regionalne advokatske komore bihać

1. Filipović Saud, Bihać, Miroslava Krleže 2
2. Veladžić Sadeta, Bihać 5. Korpusa 7
3. Žerić Jasmin, Bihać, Gazi Husrev-begova 9

alt


 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba