Organi Komore Disciplinski sud

disciplinski sud regionalne advokatske komore bihać

1. Ezić Amir, Bos. Krupa, Maršala Tita bb
2. Kajtezović Amir, Vel. Kladuša, Maršala Tita bb
3. Šehić Adnan, Vel. Kladuša, Maršala Tita bb

alt


 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba