Organi Komore Zamjenici disciplinskog tužioca

zamjenici Disciplinskog tužioca regionalne advokatske komore bihać

1. Šarić Hasanović Jasmina, Bihać, Bosanska 31
2. Zjakić Rizvan, Bihać, 5. Korpusa 31

alt


 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba