Get Adobe Flash player
Naslovna Organi Komore Zamjenici disciplinskog tužioca

zamjenici Disciplinskog tužioca regionalne advokatske komore bihać

1. Šarić Hasanović Jasmina, Bihać, Bosanska 31
2. Zjakić Rizvan, Bihać, 5. Korpusa 31

alt


 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba