Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Spisak - advokati po službenoj dužnosti

SPISAK ADVOKATA KOJI ŽELE BRANITI PO SLUŽBENOJ

DUŽNOSTI U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED

KANTONALNIM SUDOM U BIHAĆU

1 ABDAGIĆ OMER Dr. I. Ljubijankića 3, CAZIN, 061 155-405

2 ABDAGIĆ JASMIN Cazinskih brigada bb, CAZIN, 060 331-3976

3 ALAGIĆ AMELA N. Begića S-29/1 CAZIN 061 794-920

4 ALAGIĆ ELVEDIN Dž.Bijedića 1a BIHAĆ 062 209-311

5 ALIJAGIĆ SAFETA Harmanska 1 BIHAĆ 061 797-453

6 BAJRAMOVIĆ ALAGA Maka Dizdara 3 BIHAĆ 061 149-328

7 BIŠĆEVIĆ SENAD 10.oktobra 25a SANSKI MOST 061 181-862

8 BOTONJIĆ FEHO Branilaca BiH KLJUČ 061 780-818

9 BERBEROVIĆ SABINA Generala H. Omanovića 40 CAZIN 062 237-727

10 CERIĆ EMINA Gazi Husrev-begova 3 BIHAĆ 061 142-662

11

12 ČAVKIĆ ADNAN 5. Korpusa br. 3 BIHAĆ 061 418-034

13 DRAGANOVIĆ ADIL M.Ć.Ćatića 4 SANSKI MOST 063 799-111

14 DŽAFERBEGOVIĆ DAJANA Bedem 20 BIHAĆ 061 149-778

15 EZIĆ AMIR Maršala Tita bb BOS. KRUPA 060 336-0413

16 FELIĆ EDIN Gazi Husrev-begova 9 BIHAĆ 061 776-380

17 FILIPOVIĆ SAUD Miroslava Krleže 2 BIHAĆ 062 438-999

18 HADŽIĆ OSMAN Harmanski sokak 28 BIHAĆ 061 158-690

19 HASIĆ SANIL Maršala Tita 21 BOS. KRUPA 061 782-278

21 HALAPIĆ DINO Bedem 2/2 BIHAĆ 061 921-905

22 HADŽALIĆ KENAN Bošnjačkih šehida bb, CAZIN 062 069-465

23 HADŽALIĆ DINO Dr. I.Ljubijankića 3 CAZIN 061 849-602

24 HUZEJROVIĆ HUSEIN Bedem bb, BIHAĆ 061 165-806

26 JAKUPOVIĆ EDIN Bosanska 16 BIHAĆ 061 354-502

27 JUNUZOVIĆ JASMINA Bosanska 13 BIHAĆ 062 550-706

28 JODANOVIĆ DŽEMAL Harmanska 12a BIHAĆ 062 980-985

29 KADIĆ IBRAHIM Izeta Nanića7 VELIKA KLADUŠA 061 174-324

30 KADIĆ MIRSAD Bosanska 19/1 BIHAĆ 061 790-026

31 KAJTEZOVIĆ AMIR Maršala Tita bb VEL.KLADUŠA 066 168-168

32 KASIĆ MIRZET Bosanska 11/1 BIHAĆ 063 697-597

33 KORUGA GORANA 5. Korpusa bb BIHAĆ 061 797-472

34 LOJIĆ ARSLAN Dr. I. Ljubijankića bb CAZIN 061 604-204

35 MATIĆ MARKO Harmanski sokak 8 BIHAĆ 061 105-225

36 MEŠIĆ ALEN Bosanska br. 31 BIHAĆ 061 174-814

37 MEŠIĆ MIRSAD Kralja Tvrtka bb BIHAĆ 061 149-338

38 MIDŽIĆ INES Trg Maršala Tita 18 BIHAĆ 061 787-247

39 MUŠIĆ HUSEIN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 197-505

40 MUHIĆ FAHRUDIN Hasana Kikića 3 SANSKI MOST 061 718-441

41 MESIĆ JASMIN Harmanska 5 BIHAĆ 061 145-963

42 MUSTEDANAGIĆ-HAJRULAHOVIĆ MEDINA Ul. Generala Hamdije Omanovića bb CAZIN, 062 546-562

43 NANIĆ ZLATAN 511.Slavne brigade bb BOS. KRUPA 061 581-245

45 POZDERAC ZLATKO 503. Slavne brigade bb CAZIN 061 479-979

47 SARAJLIJA NEDŽAD Zuhdije Žalića bb VEL. KLADUŠA 061 736-966

48 SMAJIĆ ALMIR 502. Viteške brigade bb BIHAĆ 061 674-034

49 SEFEROVIĆ NEDIM Harmanska 5 BIHAĆ 061 108-805

50 TATAREVIĆ MIRSAD Sokak 12 BOS. KRUPA 061 144-068

51 ŠABIĆ AMEL Maršala Tita bb BOS. KRUPA 061 777-812

52 ŠEHIĆ ADNAN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 149-318

53 VELADŽIĆ HAMDIJA Kralja Tvrtka 4 BIHAĆ 061 174-464

54 VELADŽIĆ HASAN 5. Korpusa 7 BIHAĆ 061 144-140

55 VELIĆ SUAD Maršala Tita bb VEL.KLADUŠA 062 338-026

56 ZJAKIĆ RIZVAN 5. Korpusa 31 BIHAĆ 061 997-636

57 ŽERIĆ JASMIN, Gazi Husrev Begova 9, Bihać, 062 573-849

58 SULEJMANAGIĆ ALBINA,Maršala Tita bb, 062 936-400

59 ČAVKIĆ NERMIN, 5. Korpusa 3, 062 404-856

- Trožić Edvin, Ul. H. Kambera 2, 060 311 6093

SPISAK ADVOKATA KOJI ŽELE BRANITI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED

OPĆINSKIM SUDOM U BIHAĆU

1 ABDAGIĆ OMER Dr. I. Ljubijankića 3 CAZIN 061 155-405

2 ABDAGIĆ JASMIN Cazinskih brigada bb CAZIN 060 331-3976

3 AĐEMOVIĆ MIRSADA E.Kovačevića bb BIHAĆ 061 970-255

4 ALAGIĆ AMELA N. Begića S-29/1 CAZIN 061 794-920

5 ALAGIĆ ELVEDIN Dž. Bijedića 1a BIHAĆ 062 209-311

6 ALIJAGIĆ SAFETA Harmanska 1 BIHAĆ 061 797-453

7 BAJRAMOVIĆ ALAGA M. Dizdara 3 BIHAĆ 061 149-328

8 BERBEROVIĆ SABINA Generala H. Omanovića 40 CAZIN 062 237-727

9 CERIĆ EMINA Gazi Husrev-begova 3 BIHAĆ 061 142-662

10

11 ČAVKIĆ ADNAN 5. Korpusa br. 3 BIHAĆ 061 418-034

12 DRAGANOVIĆ ADIL M.Ć.Ćatića 4 SANSKI MOST 063 799-111

13 DŽAFERBEGOVIĆ DAJANA Bedem 20 BIHAĆ 061 149-778

14 EZIĆ AMIR Ul. MaršalaTita bb BOS. KRUPA 060 336-0413

15 FELIĆ EDIN Gazi Husrev-begova 9 BIHAĆ 061 776-380

16 FILIPOVIĆ SAUD Miroslava Krleže 2 BIHAĆ 062 438-999

17 HADŽIĆ OSMAN Harmanski sokak 28 BIHAĆ 061 158-690

18 HASIĆ SANIL Maršala Tita 21 BOS. KRUPA 061 782-278

20 HALAPIĆ DINO Bedem 2/2 BIHAĆ 061 921-905

21 HADŽALIĆ KENAN Bošnjačkih šehida bb CAZIN 062 069-465

22 HADŽALIĆ DINO Dr. I.Ljubijankića 3 CAZIN 061 849-602

23 HUZEJROVIĆ HUSEIN Bedem bb, BIHAĆ 061 165-806

25 IMŠIREVIĆ EMIR Gazi Husrev-begova 2 BIHAĆ 061 581-728

26 JAVARAGIĆ SEAD Bedem 22 BIHAĆ 062 105-700

27 JAKUPOVIĆ EDIN Bosanska 16 BIHAĆ 061 354-502

28 JUNUZOVIĆ JASMINA Bosanska 13 BIHAĆ 062 550-706

29 JODANOVIĆ DŽEMAL Harmanska 12a BIHAĆ 062 980-985

30 KADIĆ IBRAHIM I. Nanića 7 VEL. KLADUŠA 061 174-324

31 KADIĆ MIRSAD Bosanska 19/1 BIHAĆ 061 790-026

32 KAJTEZOVIĆ AMIR Maršala Tita bb VEL.KLADUŠA 066 168-168

33 KASIĆ MIRZET Bosanska 11/1 BIHAĆ 063 697-597

34 KORUGA GORANA 5. Korpusa bb BIHAĆ 061 797-472

35 LOJIĆ ARSLAN Dr. I. Ljubijankića bb CAZIN 061 604-204

36 MATIĆ MARKO Harmanski sokak 8 BIHAĆ 061 105-225

37 MEŠIĆ ALEN Bosanska br. 31 BIHAĆ 061 174-814

38 MEŠIĆ MIRSAD Kralja Tvrtka bb BIHAĆ 061 149-338

39 MIDŽIĆ INES Trg Maršala Tita 18 BIHAĆ 061 787-247

40 MUŠIĆ HUSEIN Maršala Tita bb VEL.KLADUŠA 061 197-505

41 MUHIĆ FAHRUDIN Hasana Kikića 3 SANSKI MOST 061 718-441

42 MESIĆ JASMIN Harmanska 5 BIHAĆ 061 145-963

43 MUSTEDANAGIĆ-HAJRULAHOVIĆ MEDINA Ul. Generala Hamdije Omanovića bb CAZIN, 062 546-562

44 NANIĆ ZLATAN 511. Slavne brigade bb BOS.KRUPA 061 581-245

45 NADAREVIĆ ŠERIF Trg Zlatnih ljiljana bb CAZIN 061 602-993

46 POZDERAC ZLATKO 503. Slavne brigade bb CAZIN 061 479-979

48 PAŠIĆ ALBINA Cazinskih brigada bb CAZIN 061 626-334

50 SARAJLIJA NEDŽAD Z. Žalića bb VEL. KLADUŠA 061 736-966

51 SULJIĆ REMZIJA Gazi Husrev-begova 7 BIHAĆ 061 192-492

52 SMAJIĆ ALMIR 502. Viteške brigade bb BIHAĆ 061 674-034

53 SELMANOVIĆ AJDIN Bihaćkih branilaca 12 BIHAĆ 062 727 628

54 SEFEROVIĆ NEDIM Harmanska 5 BIHAĆ 061 108-805

55 ŠEHIĆ ADNAN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 149-318

56 ŠABIĆ AMEL Maršala Tita bb BOS. KRUPA 061 777-812

57 TATAREVIĆ MIRSAD Sokak 12 BOS. KRUPA 061 144-068

58 VELADŽIĆ HAMDIJA Kralja Tvrtka 4 BIHAĆ 061 174-464

59 VELADŽIĆ HASAN 5. Korpusa 7 BIHAĆ 061 144-1405

60 VELIĆ SUAD Maršala Tita bb VEL.KLADUŠA 062 338-026

61 ZJAKIĆ RIZVAN 5. Korpusa 31 BIHAĆ 061 997-636

62 ŽERIĆ JASMIN, Gazi Husrev Begova 9, Bihać, 062 573-849

63 SULEJMANAGIĆ ALBINA,Maršala Tita bb, 062 936-400

64 ČAVKIĆ NERMIN, 5. Korpusa 3, 062 404-856

- Trožić Edvin, Ul. H. Kambera 2, 060 311 6093

SPISAK ADVOKATA KOJI ŽELE BRANITI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED

OPĆINSKIM SUDOM U BOS. KRUPI

1 ABDAGIĆ OMER Dr. I. Ljubijankića 3 CAZIN 061 155-405

2 ABDAGIĆ JASMIN Cazinskih brigada bb CAZIN 060 331-3976

3 ALAGIĆ AMELA N. Begića S-29/1 CAZIN 061 794-920

4 ALAGIĆ ELVEDIN Dž. Bijedića 1 a BIHAĆ 062 209-311

5 BERBEROVIĆ SABINA Generala H. Omanovića 40 CAZIN 062 237-727

6 CERIĆ EMINA Gazi Husrev-begova 3 BIHAĆ 061 142-662

7

8 ČAVKIĆ ADNAN 5. Korpusa br. 3 BIHAĆ 061 418-034

9 DRAGANOVIĆ ADIL M.Ć.Ćatića 4 SANSKI MOST 063 799-111

10 DŽAFERBEGOVIĆ DAJANA Bedem 20 BIHAĆ 061 149-778

11 DŽAJIĆ ZAIM Maršala Tita bb BOS. KRUPA 061 165-402

12 EZIĆ AMIR Maršala Tita bb BOS. KRUPA 060 336-0413

13 FELIĆ EDIN Gazi Husrev-begova 9 BIHAĆ 061 776-380

14 FILIPOVIĆ SAUD Miroslava Krleže 2 BIHAĆ 062 438-999

15 HASIĆ SANIL Maršala Tita 21 BOS. KRUPA 061 782-278

17 HALAPIĆ DINO Bedem 2/2 BIHAĆ 061 921-905

18 HADŽALIĆ KENAN Bošnjačkih šehida bb CAZIN 062 069-465

19 HADŽALIĆ DINO Dr. I. Ljubijankića 3 CAZIN 061 849-602

20 HUZEJROVIĆ HUSEIN Bedem bb, BIHAĆ 061 165-806

22 IMŠIREVIĆ EMIR Gazi Husrev-begova 2 BIHAĆ 061 581-728

23 JAVARAGIĆ SEAD Bedem 22 BIHAĆ 062 105-700

24 JAKUPOVIĆ EDIN Bosanska 16 BIHAĆ 061 354-502

25 JUNUZOVIĆ JASMINA Bosanska 13 BIHAĆ 062 550-706

26 JODANOVIĆ DŽEMAL Harmanska 12a BIHAĆ 062 980-985

27 KADIĆ MIRSAD Bosanska 19/1 BIHAĆ 061 790-026

28 KADIĆ IBRAHIM I. Nanića 7 VEL. KLADUŠA 061 174-324

29 KAJTEZOVIĆ AMIR Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 066 168-168

30 KASIĆ MIRZET Bosanska 11/1 BIHAĆ 063 697-597

31 KORUGA GORANA 5. Korpusa bb BIHAĆ 061 797-472

32 KAZAFEROVIĆ JASNA Generala I. Nanića 55 BUŽIM 062 696-852

33 LOJIĆ ARSLAN Dr. I. Ljubijankića bb CAZIN 061 604-204

34 MEŠIĆ MIRSAD Kralja Tvrtka bb BIHAĆ 061 149-338

35 MIDŽIĆ INES Trg Maršala Tita 18 BIHAĆ 061 787-247

36 MUŠIĆ HUSEIN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 197-505

37 MUHIĆ FAHRUDIN Hasana Kikića 3 SANSKI MOST 061 718-441

38 MESIĆ JASMIN Harmanska 5 BIHAĆ 061 145-963

39 MUSTEDANAGIĆ-HAJRULAHOVIĆ MEDINA Ul. Generala Hamdije Omanovića bb CAZIN, 062 546-562

40 NANIĆ ZLATAN 511.Slavne brigde bb BOS. KRUPA 061 581-245

41 NADAREVIĆ ŠERIF Trg Zlatnih ljiljana bb CAZIN 061 602-993

44 SARAJLIJA NEDŽAD Z. Žalića bb VEL. KLADUŠA 061 736-966

45 SMAJIĆ ALMIR 502. Viteške brigade bb BIHAĆ 061 674-034

46 SEFEROVIĆ NEDIM Harmanska 5 BIHAĆ 061 108-805

47 ŠEHIĆ ADNAN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 149-318

48 ŠABIĆ AMEL Maršala Tita bb BOS. KRUPA 061 777-812

49 TATAREVIĆ MIRSAD Sokak 12 BOS. KRUPA 061 144-068

50 VELADŽIĆ HAMDIJA Kralja Tvrtka 4 BIHAĆ 061 174-464

51 VELADŽIĆ HASAN 5. Korpusa 7 BIHAĆ 061 144-140

52 VELIĆ SUAD Maršala Tita bb VEL.KLADUŠA 062 338-026

53 ZJAKIĆ RIZVAN 5. Korpusa 31 BIHAĆ 061 997-636

54 ŽERIĆ JASMIN, Gazi Husrev Begova 9, Bihać, 062 573-849

55 SULEJMANAGIĆ ALBINA,Maršala Tita bb, 062 936-400

56 ČAVKIĆ NERMIN, 5. Korpusa 3, 062 404-856

- Trožić Edvin, Ul. H. Kambera 2, 060 311 6093

SPISAK ADVOKATA KOJI ŽELE BRANITI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED

OPĆINSKIM SUDOM U CAZINU

1 ABDAGIĆ OMER Dr. I. Ljubijankića 3 CAZIN 061 155-405

2 ABDAGIĆ JASMIN Cazinskih brigada bb CAZIN 060 331-3976

3 ALAGIĆ AMELA N. Begića S-29/1 CAZIN 061 794-920

4 ALAGIĆ ELVEDIN Dž. Bijedića 1a BIHAĆ 062 209-311

5 BERBEROVIĆ SABINA Generala H. Omanovića 40 CAZIN 062 237-727

6 CERIĆ EMINA Gazi Husrev-begova 3 BIHAĆ 061 142-662

7

8 ČAVKIĆ ADNAN 5. Korpusa br. 3 BIHAĆ 061 418-034

9 DRAGANOVIĆ ADIL M.M.Ćatića 4 SANSKI MOST 063 799-111

10 DŽAFERBEGOVIĆ DAJANA Bedem 20 BIHAĆ 061 149-778

11 DŽAFIĆ DŽENANA Trg Zlatnih Ljiljana bb CAZIN 062 107-018

12 EZIĆ AMIR Maršala Tita bb BOS. KRUPA 060 336-0413

13 FELIĆ EDIN Gazi Husrev-begova 9 BIHAĆ 061 776-380

14 FILIPOVIĆ SAUD Miroslava Krleže 2 BIHAĆ 062 438-999

15 HASIĆ SANIL Maršala Tita 21 BOS. KRUPA 061 782-278

17 HALAPIĆ DINO Bedem 2/2 BIHAĆ 061 921-905

18 HADŽALIĆ KENAN Bošnjačkih šehida bb CAZIN 062 069-465

19 HADŽALIĆ DINO Dr. I. Ljubijankića 3 CAZIN 061 849-602

20 HUZEJROVIĆ HUSEIN Bedem bb, BIHAĆ 061 165-806

22 IMŠIREVIĆ EMIR Gazi Husrev-begova 2 BIHAĆ 061 581-728

23 JAKUPOVIĆ EDIN Bosanska 16 BIHAĆ 061 354-502

24 JUNUZOVIĆ JASMINA Bosanska 13 BIHAĆ 062 550-706

25 JODANOVIĆ DŽEMAL Harmanska 12a BIHAĆ 062 980-985

26 KADIĆ IBRAHIM I. Nanića 7 VEL. KLADUŠA 061 174-324

27 KADIĆ MIRSAD Bosanska 19/1 BIHAĆ 061 790-026

28 KAJTEZOVIĆ AMIR Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 066 168-168

29 KASIĆ MIRZET Bosanska 11/1 BIHAĆ 063 697-597

30 KORUGA GORANA 5. Korpusa bb BIHAĆ 061 797-472

31 LOJIĆ JADRANKA Dr. I. Ljubijankića bb CAZIN 061 105-697

32 LOJIĆ ARSLAN Dr. I. Ljubijankića bb CAZIN 061 604-204

33 MEŠIĆ ALEN Bosanska br. 31 BIHAĆ 061 174-814

34 MEŠIĆ MIRSAD Kralja Tvrtka bb BIHAĆ 061 149-338

35 MIDŽIĆ INES Trg Maršala Tita 18 BIHAĆ 061 787-247

36 MUJAKIĆ MUHAMED Nurije Pozderca 15 CAZIN 061 180-461

37 MUŠIĆ HUSEIN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 197-505

38 MUHIĆ FAHRUDIN Hasana Kikića 3 SANSKI MOST 061 718-441

39 MESIĆ JASMIN Harmanska 5 BIHAĆ 061 145-963

40 MUSTEDANAGIĆ-HAJRULAHOVIĆ MEDINA Ul. Generala Hamdije Omanovića bb CAZIN, 062 546-562

41 NANIĆ ZLATAN 511. Slavne brigade bb BOS. KRUPA 061 581-245

42 NADAREVIĆ ŠERIF Trg Zlatnih ljiljana bb CAZIN 061 602-993

43 POZDERAC ZLATKO 503.Slavne brigade bb CAZIN 061 479-979

45 PAŠIĆ ALBINA Cazinskih brigada bb 061 626-334

47 SARAJLIJA NEDŽAD Z. Žalića bb VEL. KLADUŠA 061 736-966

48 SMAJIĆ ALMIR 502. Viteške brigade bb BIHAĆ 061 674-034

49 SEFEROVIĆ NEDIM Harmanska 5 BIHAĆ 061 108-805

50 ŠEHIĆ ADNAN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 149-318

51 ŠABIĆ AMEL Maršala Tita bb BOS. KRUPA 061 777-812

52 TATAREVIĆ MIRSAD Sokak 12 BOS. KRUPA 061 144-068

53 VELADŽIĆ HASAN 5. Korpusa 7 BIHAĆ 061 144-140

54 VELIĆ SUAD Maršala Tita bb VEL.KLADUŠA 062 338-026

55 ZJAKIĆ RIZVAN 5. Korpusa 31 BIHAĆ 061 997-636

56 ŽERIĆ JASMIN, Gazi Husrev Begova 9, Bihać, 062 573-849

57 SULEJMANAGIĆ ALBINA,Maršala Tita bb, 062 936-400

58 ČAVKIĆ NERMIN, 5. Korpusa 3, 062 404-856

- Trožić Edvin, Ul. H. Kambera 2, 060 311 6093

SPISAK ADVOKATA KOJI ŽELE BRANITI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED

OPĆINSKIM SUDOM U VELIKOJ KLADUŠI

1 ABDAGIĆ OMER Dr. I. Ljubijankića 3 CAZIN 061 155-405

2 ABDAGIĆ JASMIN Cazinskih brigada bb CAZIN 060 331-3976

3 ALAGIĆ AMELA N. Begića S-29/1 CAZIN 061 794-920

4 BERBEROVIĆ SABINA Generala H. Omanovića 40 CAZIN 062 237-727

5 CERIĆ EMINA Gazi Husrev-begova 3 BIHAĆ 061 142-662

6

7 ČAVKIĆ ADNAN 5. Korpusa br. 3 BIHAĆ 061 418-034

8 DRAGANOVIĆ ADIL M.Ć.Ćatića 4 SANSKI MOST 063 799-111

9 DIZDAREVIĆ PAJAZETOVIĆ DŽENAJILA Maršala Tita bb, VELIKA KLADUŠA,061 442-404

10 FELIĆ EDIN Gazi Husrev-begova 9 BIHAĆ 061 776-380

11 FILIPOVIĆ SAUD Miroslava Krleže 2 BIHAĆ 062 438-999

12 HASIĆ SANIL Maršala Tita 21 BOS. KRUPA 061 782-278

14 HALAPIĆ DINO Bedem 2/2 BIHAĆ 061 921-905

15 HADŽALIĆ KENAN Bošnjačkih šehida bb CAZIN 062 069-465

16 HADŽALIĆ DINO Dr. I. Ljubijankića 3 CAZIN 061 849-602

17 HUZEJROVIĆ HUSEIN Bedem bb, BIHAĆ 061 165-806

19 IMŠIREVIĆ EMIR Gazi Husrev-begova 2 BIHAĆ 061 581-728

20 JAKUPOVIĆ EDIN Bosanska 16 BIHAĆ 061 354-502

21 JUNUZOVIĆ JASMINA Bosanska 13 BIHAĆ 062 550-706

22 KAJTEZOVIĆ AMIR Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 066 168-168

23 KASIĆ MIRZET Bosanska 11/1 BIHAĆ 063 697-597

24 KORUGA GORANA 5. Korpusa bb BIHAĆ 061 797-472

25 KADIĆ MIRSAD Bosanska 19/1 BIHAĆ 061 790-026

26 KAZAFEROVIĆ JASNA Generala I. Nanića 55 BUŽIM 062 696-852

27 LOJIĆ ARSLAN Dr. I. Ljubijankića bb CAZIN 061 604-204

28 MEŠIĆ MIRSAD Kralja Tvrtka bb BIHAĆ 061 149-338

29 MIDŽIĆ INES Trg Maršala Tita 18 BIHAĆ 061 787-247

30 MUŠIĆ HUSEIN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 197-505

31 MUHIĆ FAHRUDIN Hasana Kikića 3 SANSKI MOST 061 718-441

32 MESIĆ JASMIN Harmanska 5 BIHAĆ 061 145-963

33 MUSTEDANAGIĆ-HAJRULAHOVIĆ MEDINA Ul. Generala Hamdije Omanovića bb CAZIN, 062 546-562

34 NANIĆ ZLATAN 511. Slavne brigade bb BOS.KRUPA 061 581-245

35 NADAREVIĆ ŠERIF Trg Zlatnih ljiljana bb CAZIN 061 602-993

38 SARAJLIJA NEDŽAD Z. Žalića bb VEL.KLADUŠA 061 736-966

39 STOKRP MILAN I. Nanića 7 VEL. KLADUŠA 061 479-819

40 SMAJIĆ ALMIR 502. Viteške brigade bb BIHAĆ 061 674-034

41 SEFEROVIĆ NEDIM Harmanska 5 BIHAĆ 061 108-805

42 ŠEHIĆ ADNAN Maršala Tita bb VEL.KLADUŠA 061 149-318

43 ŠABIĆ AMEL Maršala Tita bb BOS. KRUPA 061 777-812

44 VELADŽIĆ HASAN 5. Korpusa 7 BIHAĆ 061 144-140

45 VELIĆ SUAD Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 062 338-026

46 ZJAKIĆ RIZVAN 5. Korpusa 31 BIHAĆ 061 997-636

47 ŽERIĆ JASMIN, Gazi Husrev Begova 9, Bihać, 062 573-849

48 SULEJMANAGIĆ ALBINA,Maršala Tita bb, 062 936-400

49 ČAVKIĆ NERMIN, 5. Korpusa 3, 062 404-856

- Trožić Edvin, Ul. H. Kambera 2, 060 311 6093

SPISAK ADVOKATA KOJI ŽELE BRANITI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED

OPĆINSKIM SUDOM U SANSKOM MOSTU

1 ALAGIĆ ELVEDIN Dž. Bijedića 1a BIHAĆ 062 209-311

3 BEŠAR TEUFIK Branilaca BiH KLJUČ 061 798-307

4 BIŠĆEVIĆ SENAD 10.oktobra 25a SANSKI MOST 061 181-862

5 BOTONJIĆ FEHO Branilaca BiH KLJUČ 061 780-818

6 CERIĆ EMINA Gazi Husrev-begova 3 BIHAĆ 061 142-662

7

8 DRAGANOVIĆ ADIL M.Ć.Ćatića 4 SANSKI MOST 063 799-111

9 FELIĆ EDIN Gazi Husrev-begova 9 BIHAĆ 061 776-380

10 FILIPOVIĆ SAUD Miroslava Krleže 2 BIHAĆ 062 438-999

11 HASIĆ SANIL Maršala Tita 21 BOS. KRUPA 061 782-278

13 HALAPIĆ DINO Bedem 2/2 BIHAĆ 061 921-905

14 HADŽALIĆ KENAN Bošnjačkih šehida bb CAZIN 062 069-465

15 HUZEJROVIĆ HUSEIN Bedem bb, BIHAĆ 061 165-806

17 JAKUPOVIĆ EDIN Bosanska 16 BIHAĆ 061 354-502

18 JUNUZOVIĆ JASMINA Bosanska 13 BIHAĆ 062 550-706

19 JODANOVIĆ DŽEMAL Harmanska 12a BIHAĆ 062 980-985

20 KASIĆ MIRZET Bosanska 11/1 BIHAĆ 063 697-597

21 KADIĆ MIRSAD Bosanska 19/1 BIHAĆ 061 790-026

22 MUŠIĆ HUSEIN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 197-505

23 MUHIĆ FAHRUDIN Hasana Kikića 3 SANSKI MOST 061 718-441

24 MESIĆ JASMIN Harmanska 5 BIHAĆ 061 145-963

25 MUSTEDANAGIĆ-HAJRULAHOVIĆ MEDINA. Ul. Generala Hamdije Omanovića bb CAZIN, 062 546-562

26 NANIĆ ZLATAN 511. Slavne brigade bb BOS. KRUPA 061 581-245

28 SMAJIĆ ALMIR 502. Viteške brigade bb BIHAĆ 061 674-034

29 SEFEROVIĆ NEDIM Harmanska 5 BIHAĆ 061 108-805

30 ŠABIĆ AMEL Maršala Tita bb BOS. KRUPA 061 777-812

31 ŠEHIĆ ADNAN Maršala Tita bb VEL. KLADUŠA 061 149-318

32 VELADŽIĆ HASAN 5. Korpusa 7 BIHAĆ 061 144-140

33 ZJAKIĆ RIZVAN 5. Korpusa 31 BIHAĆ 061 997-636

34 SULEJMANAGIĆ ALBINA,Maršala Tita bb, 062 936-400

- Trožić Edvin, Ul. H. Kambera 2, 060 311 6093ažurirano 02.06.2023. godine


 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba