Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Spisak - advokati po službenoj dužnosti

SPISAK ADVOKATA

 REGIONALNE ADVOKATSKE KOMORE BIHAĆ

KOJI SU SE PISMENO IZJASNILI DA ŽELE BRANITI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U POSTUPCIMA

KOJI SE VODE PRED SLIJEDEĆIM SUDOVIMA USK:

Rbr.

KANTONALNI SUD BIHAĆ

OPĆINSKI SUD BIHAĆ

OPĆINSKI SUD CAZIN

OPĆINSKI SUD BOS. KRUPA

OPĆINSKI SUD VELIKA KLADUŠA

OPĆINSKI SUD SANSKIMOST

1.

Abdagić Omer

Abdagić Omer

Abdagić Omer

Abdagić Omer

Abdagić Omer

Alagić Elvedin

2.

Abdagić Jasmin

Abdagić Jasmin

Abdagić Jasmin

Abdagić Jasmin

Abdagić Jasmin

3.

Alagić Amela

Ađemović Mirsada

Alagić Amela

Alagić Amela

Alagić Amela

Bajramović Alaga

4.

Alagić Elvedin

Alagić Amela

Alagić Elvedin

Alagić Elvedin

Halapić Dino

Bešar Teufik

5.

Alijagić Safeta

Biščević Senad

6.

Alijagić Safeta

Hadžalić Nijaz

Botonjić Feho

7.

Bajramović Alaga

Felić Edin

Cerić Emina

8.

Bišćević Senad

Bajramović Alaga

Cerić Emina

Cerić Emina

Cerić Emina

Cerić Alma

9.

Botonjić Feho

Cerić Alma

Cerić Alma

Cerić Alma

Draganović Adil

10.

Cerić Emina

Draganović Adil

Draganović Adil

Draganović Adil

Felić Edin

11.

Cerić Alma

Džaferbegović Dajana

Džaferbegović Dajana

Hasić Sanil

Hasić Sanil

12.

Čavkić Ermina

Cerić Emina

Hasić Sanil

Džajić Zaim

Kasić Mirzt

Hadžalić Nijaz

13.

Draganović Adil

Cerić Alma

Hasić Sanil

Halapić Dino

14.

Džaferbegović Dajana

Čavkić Ermina

Kadić Ibrahim

Koruga Gorana

Kasić Mirzet

15.

Ezić Amir

Draganović Adil

Kadić Mirsad

Kadić Ibrahim


16.

Hadžić Osman

Džaferbegović Dajana

Mešić Mirsad

Mušić Husein

17.

Hasić Sanil

Hadžić Osman

Koruga Gorana

Koruga Gorana

Nanić Zlatan

Nanić Zlatan

18.

Hasić Sanil

Lojić Jadranka

Mušić Husein

19.
Naarević Šerif

20.

Hadžalić Nijaz

Mešić Mirsad

Mešić Mirsad

 Sarajlija Nedžad

Pušac Vojislav

21.

Kadić Ibrahim


 Pušac Vojislav

Smajić Almir

22.

Kadić Mirsad

Mujakić Muhamed

Kadić Mirsad

 Stokrp Milan

23.

Kajtezović Amir

Kadić Ibrahim

Mušić Husein

Mušić Husein

 Veladžić Hasan

 Šehić Adnan

24.

Kasić Mirzet

Kadić Mirsad

Pozderac Zlatko

Osmanagić Mirsad

 Velić Suad

25.

Koruga Gorana

Kajtezović Amir

Sarajlija Nedžad

 Smajić Almir

Veladžić Hasan 

26.

Matić Marko

Koruga Gorana

Seferagić Mirsad

Sarajlija Nedžad

 Šehić Adnan

 

27.


Matić Marko

 Šehić Adnan

 Skenderović Asim

 Kajtezović Amir

 

28.

Mešić Mirsad


Tatarević Mirsad

 Tatarević Mirsad

 Kadić Mirsad

Kadić Mirsad 

29.

Midžić Ilijas

Mešić Mirsad

 Veladžić Hasan

 

 

 

30.

Midžić Ilijas

 Velić Suad

 Veladžić Hamdija

 

 

31.

Mušić Husein


 Veladžić Hasan

 

 

32.

Osmanagić Mirsad

Mušić Husein

 Ezić Amir

 Velić Suad

 

 

33.

 Pozderac Zlatko

Pozderac Zlatko

 Felić Edin

 

 

 

34.

 Sarajlija Nedžad

Sarajlija Nedžad

 Hadžalić Nijaz

 Ezić Amir

 

 

35.

 Seferagić Mirsad

Seferagić Mirsad

 Halapić Dino

 Felić Edin

 

 

36.

Smajić Almir

Suljić Remzija

 Kajtezović Amir

 Hdžalić Nijaz

 

37.

Tatarević Mirsad

Smajić Almir

 Kasić Mirzet

 Halapić Dino

 

 

38.

 

Šehić Adnan

 

 Javragić Sead

 

 

39.

 Veladžić Hamdija

Veladžić Hamdija

 Nanić Zlatan

 Kajtezović Amir

 

 

40.

Veladžić Hasan

Veladžić Hasan

Nadarević Šerif

Kasić Mirzet

41.

Velić Suad

Velić Suad

Pušac Vojislav

42.

Nanić Zlatan

Nanić Zlatan

Smajić Almir Nanić Zlatan

43.

Šehić Adnan

Ezić Amir

Nadarvić Šerif -
44. Hadžalić Nijaz

Nanić Zlatan

Pušac Vojislav

45.

Tatarević Mirsad

Smajić Almir

46.

Šehić Adnan

47. Javaragić Sead
48. Nadarević Šerif

Nadarević Šerif

-
49. Halapić Dino

Halapić Dino

50. Felić Edin

Felić Edin

51. Pušac Vojislav Pušac Vojislav
52. Kasić Mirzet
53
54.

Raković Neira

Raković Neira

Raković Neira

Raković Neira

Raković Neira

Raković Neira

55.

Selmanović Ajdin

56.
57. Jakupović Edin

Jakupović Edin

Jakupović Edin

Jakupović Edin

Jakupović Edin

Jakupović Edin

58.

Muhić Fahrudin

Muhić Fahrudin

Muhić Fahrudin

Muhić Fahrudin

Muhić Fahrudin

Muhić Fahrudin

59. Čavkić Adnan

Čavkić Adnan

Čavkić Adnan

Čavkić Adnan

Čavkić Adnan

60. Zjakić Rizvan

Zjakić Rizvan

Zjakić Rizvan

Zjakić Rizvan

Zjakić Rizvan

Zjakić Rizvan

61. Filipović Saud

Filipović Saud

Filipović Saud

Filipović Saud

Filipović Saud

Filipović Saud

62.

Junuzović Jasmina

Junuzović Jasmina

Junuzović Jasmina

Junuzović Jasmina

Junuzović Jasmina

Junuzović Jasmina

63.

Hadžalić Kenan

Hadžalić Kenan

Hadžalić Kenan

Hadžalić Kenan

Hadžalić Kenan

Hadžalić Kenan

64 Imširević Emir

Imširević Emir

Imširević Emir

Imširević Emir

Imširević Emir

Imširević Emir

65.

Kazaferović Jasna

Kazaferović Jasna

66. Zaimović Ismet

Zaimović Ismet

Zaimović Ismet

Zaimović Ismet

Zaimović Ismet

Zaimović Ismet

67. Mesić Jasmin

Mesić Jasmin

Mesić Jasmin

Mesić Jasmin

Mesić Jasmin

Mesić Jasmin

68. Jodanović Džemal

Jodanović Džemal

Jodanović Džemal

Jodanović Džemal

Jodanović Džemal

69. Huzejrović Husein

Huzejrović Husein

Huzejrović Husein

Huzejrović Husein

Huzejrović Husein

Huzejrović Husein

 

                                                                                                                         

Bihać, 01.04.2021.godine                                                                                        


 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba