Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Advokatski pripravnici RAK Bihać

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI:


 1. Bakrač Anela - advokat - principal Mujagić Ferid - Bihać
 2. Mahić Edisa - advokat-principal Draganović Adil - Sanski Most
 3. Lojić Arslan - advokat-principal Lojić Jadranka - Cazin
 4. Ahmetović Lana - principal Mešić Mirsad
 5. Toromanović Selim, principal Nadarević Šerif, Cazin
 6. Džafić Dženana, principal Abdagić Jasmin, Cazin
 7. Suljić-Ćoralić Ineska, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 8. Hušidić Damir, principal Kajtazović Amir, Velika Kladuša
 9. Jusufhodžić Širin, principal Šarić-Hasanović Jasmina, Bihać
 10. Redžić Alma, principal Alijagić Safeta, Bihać
 11. Šahinović Asim, principal Ezić Amir, Bosanska Krupa
 12. Abdagić Sandi, principal Abdagić Omer, Cazin
 13. Ljubijankić-Halapić Irma, principal Halapić Dino, Bihać
 14. Kulenović Maida, principal Selmanović Ajdin, Bihać
 15. Mujić Jasmina, principal Kasić Mirzet, Bihać
 16. Ćehić Melisa, principal Mujagić Ferid, Bihać
 17.  Mulalić Esad, principal Mušić Husein, Velika Kladuša
 18. Hairlahović Mirsad, principal Abdagić Jasmin, Cazin

ADVOKATSKI STRUČNI SARADNCI:

 1. Veladžić Armin
 2. Arnautovič Nermina
 3. Veladžić Edina
 4. Sulejmanagić Albina
 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba