Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Advokatski pripravnici RAK Bihać

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI:

 1. Mulalić Esad - principal Velić Šemsudin - Bos. Krupa
 2. Suljić Majda - principal Mujagić Ferid - Bihać 
 3. Pozderac-Kapić Ajla - principal Pozderac Zlatko - Cazin
 4. Bakrač Anela - advokat - principal Mujagić Ferid - Bihać
 5. Mahić Edisa - advokat-principal Draganović Adil - Sanski Most
 6. Lojić Arslan - advokat-principal Lojić Jadranka - Cazin
 7. Karabegović Azra - principal ZAK Midžić Ilijaz i Zulić Elvisa - BIhać
 8. Džaferagić Tesa - principal Mujagić Ferid - Bihać
 9. Ahmetović Lana - principal Mešić Mirsad
 10. Sulejmanagić Albina, principal Kadić Ibrahim, Velika Kladuša
 11. Toromanović Selim, principal Nadarević Šerif, Cazin
 12. Mahmić Elvedin, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 13. Džafić Dženana, principal Abdagić Jasmin, Cazin
 14. Bašić Azra, principal Veladžić Hamdija, Bihać
 15. Suljić-Ćoralić Ineska, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 16. Džanić Selma, principal Mušić Husein, Velika Kladuša
 17. Harbaš Emina, principal Tatarević Mirsad, Bosanska Krupa
 18. Hadžihajdarević Mirela, principal Alijagić Safeta, Bihać
 19. Lipovača Armin, principal Nanić Zlatan, Bos. Krupa

ADVOKATSKI STRUČNI SARADNCI:

 1. Žutić Lejla
 2. Mešić Alen
 3. Badnjević Arnela
 4. Veladžić Armin
 5. Hadžalić Dino
 6. Arnautovič Nermina
 7. Zaimović Ismet
 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: advokatskakomorabihac@gmail.com

www.advkombihac.ba