Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Advokatski pripravnici RAK Bihać

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI:

 1. Kantarević Jasmina - advokat-principal Velić Suad - Velika Kladuša
 2. Pozderac-Kapić Ajla - advokat-principal Pozderac Zlatko - Cazin
 3. Matić Morena - advokat-principal Matić Marko - Bihać
 4. Mešić Alen - advokat - principal Mujagić Ferid - Bihać
 5. Alagić Amir - advokat-principal Alagić Amela - Cazin
 6. Mahić Edisa - advokat-principal Draganović Adil - Sanski Most
 7. Lojić Arslan - advokat-principal Lojić Jadranka - Cazin
 8. Karabegović Azra - principal ZAK Midžić Ilijaz i Zulić Elvisa - BIhać
 9. Mujadžić Naila - principal Alijagić Safeta - Bihać
 10. Hairlahović Amir - principal Mujagić Ferid - Bihać
 11. Ahmetović Lana - principal Mešić Mirsad
 12. Puškar Amela, principal Abdagić Omer, Cazin
 13. Sulejmanagić Albina, principal Kadić Ibrahim, Velika Kladuša
 14. Mulalić Izudin, principal Nanić Zlatan, Bos. Krupa
 15. Toromanović Selim, principal Nadarević Šerif, Cazin
 16. Mahmić Elvedin, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 17. Džafić Dženana, principal Abdagić Jasmin, Cazin
 18. Bašić Azra, principal Veladžić Hamdija, Bihać
 19. Hadžalić Emina, principal Alagić Amela, Cazin
 20. Hadžalić Kemal, principal Hadžalić Nijaz, Cazin
 21. Suljić-Ćoralić Ineska, principal Ezić Amir, Bos. Krupa
 22. Mesić Roman, principal Hasić Sanil, Bos.Krupa

ADVOKATSKI STRUČNI SARADNCI:

 1. Badnjević Arnela
 2. Veladžić Armin
 3. Samardžić Dantes
 4. Hadžalić Dino
 5. Arnautovič Nermina
 6. Zaimović Ismet
 7. Hadžalić Kenan
 8. Žutić Lejla
 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: regakbi@bih.net.ba

www.advkombihac.ba