Get Adobe Flash player
Naslovna Advokatski imenik Advokatski pripravnici RAK Bihać

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI:

 1. Kantarević Jasmina - advokat-principal Velić Suad - Velika Kladuša
 2. Pozderac-Kapić Ajla - advokat-principal Pozderac Zlatko - Cazin
 3. Petrović Ivo - advokat-principal Veladžić Hamdija - Bihać
 4. Hadžalić Kenan - Advokat - principal Hadžalić Nijaz - Cazin
 5. Matić Morena - advokat-principal Matić Marko - Bihać
 6. Egrlić Merima - advokat - principal Draganović Adil - Sanski Most
 7. Mešić Alen - advokat - principal Mujagić Ferid - Bihać
 8. Žutić Lejla - advokat - principal Mujagić Ferid - Bihać
 9. Karabegović Adela - advokat-principal Veladžić Hamdija - Bihać
 10. Alagić Amir - advokat-principal Alagić Amela - Cazin
 11. Findrik Danijela - advokat-principal Mešić Mirsad - Bihać
 12. Mahić Edisa - advokat-principal Draganović Adil - Sanski Most
 13. Lojić Arslan - advokat-principal Lojić Jadranka - Cazin
 14. Kundić Amela - advokat-principal Bešar Teufik - Ključ
 15. Toromanović Adi - advokat-principal Mujagić Ferid - Bihać
 16. Karabegović Azra - principal ZAK Midžić Ilijaz i Zulić Elvisa - BIhać
 17. Mujadžić Naila - principal Alijagić Safeta - Bihać
 18. Hairlahović Amir - principal Mujagić Ferid - Bihać
 19. Didović Majda - principal Mušić Husein - Velika Kladuša
 20. Ahmetović Lana - principal Mešić Mirsad
 21. Cerić Ismar - principal Cerić Emina
 22. Puškar Amela, principal Abdagić Omer, Cazin
 23. Sulejmanagić Albina, principal Kadić Ibrahim, Velika Kladuša
 24. Mulalić Izudin, principal Nanić Zlatan, Bos. Krupa
 25. Toromanović Selim, principal Nadarević Šerif, Cazin

ADVOKATSKI STRUČNI SARADNCI:

 1. Kadić Bratić Alma
 2. Badnjević Arnela
 3. Veladžić Armin
 4. Samardžić Dantes
 5. Hadžalić Dino
 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: regakbi@bih.net.ba

www.advkombihac.ba