Get Adobe Flash player
Naslovna Organi Komore Mirovno vijeće

Mirovno vijeće

Hadžić Osman, Bihać, Harmanski sokak 28

Tatarević Mirsad, Bos. Krupa, Sokak 12

Stokrp Milan, Vel. Kladuša, Izeta Nanića 7

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: regakbi@bih.net.ba

www.advkombihac.ba