Get Adobe Flash player
Naslovna Organi Komore Delegati u skupštini AK FBiH

DELEGATI U ŠKUPŠTINI aK FBIH 

alt 

Bajrić Ajlen, Bihać, Bosanska 11/1

Matić Marko, Bihać, Harmanski Sokak 8

Mujakić Muhamed, Cazin, Nurije Pozderca 15

Alagić Amela, Cazin, Nijaza Begića S-29/1

Kurbegović Amir, BIhać, Bosanskih banova 30

Osmanagić Mirsad, Bosanska Krupa, Maršala Tita 9

 

 

REGIONALNA ADVOKATSKA/ODVJETNIČKA KOMORA BIHAĆ

Ul. Nurije Pozderca 2/II

tel: 037/228-317

fax: 037/224-024

e-mail: regakbi@bih.net.ba

www.advkombihac.ba